O konkursie

Akademia Przyjaciół Pszczół – „Lea i magiczny kryształ” to już 8. edycja programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, w której zachęcamy do poznawania barwnego świata pszczół i roślin oraz do zakładania Miejsc Przyjaznych Pszczołom.

Zaprosiliśmy do działań różnych partnerów – gminy, organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się edukacją przyrodniczą. Nie mogło wśród nich zabraknąć szkół i placówek oświatowych.

W tym roku dla uczniów klas 4 -7 ulepszyliśmy platformę edukacyjna. A dla młodszych pasjonatów przyrody - uczniów z klas 1-3 - przygotowaliśmy grę planszową. Młodzi pasjonaci przyrody wcielą się w Strażników Akademii Przyjaciół Pszczół i pomogą tajemniczemu trzmielowi – Lei, która przybyła z przyszłości. W magicznym krysztale „obejrzą” smutny świat przyszłości, w którym pszczołom brakuje pożywienia – kwiatów, a ludziom – wielu produktów codziennego użytku. Uczniowie dzięki wspólnej i indywidualnej pracy, pomogą Lei – sprawią, że powróci na łąkę pełną kwiatów.

Zachęcamy do jak największego zaangażowania w grę! Rozwiązujcie wspólnie z uczniami zadania, bierzcie udział w misjach oraz walczcie o nagrody. 100 najbardziej aktywnych szkół (70 z klas 4-7 i 30 z klas 1-3) otrzyma od nas wyjątkowe nagrody - terenowe zestawy edukacyjne. Aby wziąć udział w programie, zarejestrujcie swoją klasę! Później czeka Was już tylko przyjemność wspólnego odkrywania świata z Leą - pszczołą z przyszłości.

Zadbaliśmy o to, aby materiały na zajęcia odpowiadały na różne potrzeby uczniów: aby dowiedzieli się wielu ciekawostek, zdobyli nowe umiejętności i wykształcili postawę wrażliwości na otaczający ich świat przyrody, a zwłaszcza na pszczoły.

Dzięki przygotowanej przez nas grze i towarzyszącym jej zajęciom, uczniowie:

• poznają różnorodność świata pszczół i wybrane gatunki tych owadów,
• dowiedzą się, co jest potrzebne pszczołom do życia,
• opowiedzą o produktach, które zawdzięczamy pszczołom,
• zbadają na czym polega zapylanie i jaką rolę odgrywają w tym procesie pszczoły,
• nauczą się rozpoznawać wybrane gatunki roślin dających owadom pyłek i nektar,
• podejmą działania na rzecz ochrony pszczół
• założą Miejsce Przyjazne Pszczołom,
• zrozumieją i docenią rolę pszczół oraz zapylania w przyrodzie, w szczególności – dla człowieka.

Akademia Przyjaciół Pszczół jest programem edukacyjnym, dlatego dołożyliśmy starań, aby proponowane gry i zabawy były dla dzieci frajdą, a jednocześnie realizowały podstawę programową, między innymi z zakresu:

1. edukacji przyrodniczej. Uczeń:

• rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną;
• odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia;
• przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, hodowlanymi i innymi;
• planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo - skutkowego i czasowego;
• chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie.

2. Edukacji polonistycznej. Uczeń:

• słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie;
• wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi;
• układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;
• korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów Internetu i rozwija swoje zainteresowania.

3. A także edukacji matematycznej, plastycznej, technicznej, wychowania fizycznego i etyki.

Zapraszamy do gry i zachęcamy do zaangażowania się w działania na rzecz pszczół. Rozwiązuj wspólnie z uczniami zadania, wraz z dziećmi pomóż Lei odnaleźć drogę do łąki pełnej kwiatów dających pożywienie.